-  Dana 21.06.2017.g. provest će se larvicidni tretman komaraca na području Josipovac Stara Drava, Kravičko-Poganovački kanal i Lugarski put.

- Dana 26.06.2017.g.  u vremenu od 05:00-07:00 sati provest će adulticidni tretman komaraca iz zraka ( avio tretman ) na području Đavolje Grede a u periodu od 19:00 do 22:00 sata na području Sarvaša. Upozoravamo vozače na pojačani oprez kod nailaska na dimnu zavjesu, stanovnike da izbjegnu nepotrebno izlaganje insekticidu te pčelare da zatvore svoje košnice. U slučaju nepovoljnog vremena s oborinama ili većih strujanja zraka tretman će se odgoditi za slijedeći dan.

- Dana 26.06.2017.g.  u vremenu od 19:00-22:00 satia provest će adulticidni tretman  komaraca sa zemlje na području Retfale,  Donjeg Grada, Nemetina i Sarvaša. Upozoravamo vozače na pojačani oprez kod nailaska na dimnu zavjesu, stanovnike da izbjegnu nepotrebno izlaganje insekticidu te pčelare da zatvore svoje košnice. U slučaju nepovoljnog vremena s oborinama ili većih strujanja zraka tretman će se odgoditi za slijedeći dan.

- Dana 12.07.2017.g. u vremenu od 19:00-22:00 sata provest će se adulticidni tretman komaraca sa zemlje na području Josipovca, Lugarskog puta, Halaševa, Đavolje Grede i Vinogradske. Upozoravamo vozače na pojačani oprez kod nailaska na dimnu zavjesu, stanovnike da izbjegnu nepotrebno izlaganje insekticidu te pčelare da zatvore svoje košnice. U slučaju nepovoljnog vremena s oborinama ili većih strujanja zraka tretman će se odgoditi za slijedeći dan.

- Dana 18.08.2017.g. u vremenu od 19:00-22:00 sata provest će se adulticidni tretman komaraca sa zemlje na područjuDonjeg Grada, Nemetina, Sarvaša i Klise. . Upozoravamo vozače na pojačani oprez kod nailaska na dimnu zavjesu, stanovnike da izbjegnu nepotrebno izlaganje insekticidu te pčelare da zatvore svoje košnice. U slučaju nepovoljnog vremena s oborinama ili većih strujanja zraka tretman će se odgoditi za slijedeći dan.