Politika kvalitete tvrtke Vetam d.o.o.

Uprava Veterinarske stanice „Vetam“ d.o.o. opredjeljuje se za slijedeću politiku kvalitete i okoliša:

Usmjerenost na potrebe kupca i zadovoljstvo kupca izvršenim poslom su najvažnije vrijednosti prema kojima Veterinarska stanica Vetam d.o.o. mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost. Cilj nam je osigurati  visoko zadovoljstvo naših korisnika i našu profitabilnost na način da pružamo besprijekornu uslugu uvijek na vrijeme i u svakom trenutku.

Svaki uposlenik Veterinarske stanice “Vetam” d.o.o. mora biti upoznat s politikom kvalitete i okoliša, shvatiti je i prihvatiti kao trajno načelo u vlastitom djelovanju. Svaki naš uposlenik, uz kontinuiranu edukaciju, odgovoran je za kvalitetu vlastitog rada i obavlja poslove na svom radnom mjestu stalno vodeći računa o okolišu i stalnom poboljšavanju.

 Nadalje, Veterinarska stanica “Vetam” d.o.o. obvezuje se primjenjivati i poboljšavati djelotvornost procesa i sustava upravljanja kvalitetom i okolišem temeljenom na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004 i težiti nadilaženju razine tih zahtjeva.

Naši dobavljači esencijalna su komponenta kvalitete našeg posla, stoga od njih zahtijevamo da kontinuirano poboljšavaju kvalitetu svojih proizvoda vodeći računa o aspektima i utjecaju na okoliš. Sa svojim dobavljačima razvijamo partnerski odnos u obostranom interesu.

Veterinarska stanica „Vetam“ d.o.o. veliku pažnju posvećuje brizi za okoliš, u kojem živimo i radimo, maksimalnim izbjegavanjem zagađivanja okoliša, stalnim povećavanjem ekološke svijesti svih uposlenika, te upravljanjem značajnim aspektima okoliša.

U poslovanje tvrtke uključujemo opredjeljenje za trajno poboljšanje sustava kvalitete i okoliša i sprečavanje onečišćenja.

Svi uposlenici Veterinarske stanice „Vetam“ d.o.o. pridonositi će slici profesionalnog, prijateljskog i uspješnog društva, te svojom djelatnošću poboljšavati odnos prema okolišu, a sukladno zakonskim  pravilima. Veterinarska stanica „Vetam“ d.o.o. će pratiti zakonsku regulativu iz domene upravljanja okolišem te sukladno tome usklađivati svoju djelatnost.