Infocentar Vetam

Djelatnici info centra Vetam dostupni su građanima na telefon 286-044 i 286-047 u radno vrijeme info centra :

Od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati

Izvan radnog vremena Info centra Vetam građani koji žele prijaviti izgubljenu, pronađenu, ranjenu ili zlostavljanu životinju mogu popuniti online obrazac na web stranicama www.vetam.hr. Dežurni djelatnik ima mogućnost uvida u sve popunjene obrasce te iste u slučaju hitnosti može odmah obraditi.

Svaki zaprimljeni poziv sa kompletnim podacima o pozivatelju mora biti  evidentiran u za to posebno kreirane obrasce u kojima se nakon unosa moraju unositi i svi naknadno prikupljeni podaci ili ponovni razgovori sa pozivateljem. ( obrazac 1, 2, 3, 4 i 5)
Info centar Vetam koordinira sve informacije koje dobiva od građana, skloništa i ostalih javnih službi. Sve zaprimljene informacije obrađuju se, pohranjuju, te ukoliko je potrebno obavještavaju se nadležne službe.
Za sve ostale upite građana za čije rješavanje nije nužna hitnost, postoji mogućnost kontaktiranja Info-centra Vetam  putem e-maila: vetam2@os.t-com.hr.

Svi podaci o izgubljenim, nađenim i ranjenim životinjama, kao i oglasi za udomljavanje životinja, objavljuju se na web stranici Info centra Vetam www.vetam.hr, gdje građani mogu, putem posebnog programa za pretraživanje, samostalno pretraživati sve izgubljene i pronađene životinje, koje se nalaze u bazi podataka (podaci o izgubljenim životinjama su aktivni sve dok se izgubljena životinja ne pronađe).
Svi podaci o korisnicima usluga Info centra Vetam dostupni su samo djelatnicima info centra i mogu se dati na korištenje drugima samo uz dozvolu svakog pojedinog pozivatelja.

Osnovne informacije o radu Info centra Vetam biti će dostupne su građanima i dodatno putem letaka i sredstava javnog informiranja.
Pored svakodnevnih aktivnosti, u Info centru Vetam se prikupljaju podaci i vrši se statistička obrada podataka o broju izgubljenih, nađenih, ranjenih i zlostavljanih životinja na području Grada Osijeka.

 

 

VETERINARSKA STANICA "BELI MANASTIR" I VETERINARSKA STANICA "VETAM" ZAHVALJUJU SE EKIPI VUČKIĆI IZ ZAGREBA NA VELIKOJ POMOĆI PRI UDOMLJAVANJU NAPUŠTENIH PASA.

                    OD SRCA VAM HVALA!