O nama

O nama

U VETERINARSKOJ STANICI VETAM d.o.o. opredijelili smo se za usklađivanje postojećeg sustava upravljanja zaštitom okoliša sa svjetskom praksom u okviru  norme ISO 14001:2004. Razloga za to ima više od marketinških do onih koji se odnose na stvarno podizanje svijesti svih naših djelatnika u smislu zaštite okoliša, a što je dio naše politike u okolišu.
 
Naš sustav upravljanja zaštitom okoliša počiva na modernim principima održivog razvoja i zaštite okoliša, a temeljno načelo svih naših aktivnosti i planova u okolišu je „VETERINARSKA STANICA VETAM – prijatelj okoliša“. Pored ovoga načela naš sustav upravljanja zaštitom okoliša se temelji i na procesnom i sustavnom pristupu, partnerskom odnosu s dobavljačima, timskom radu, liderskom pristupu vođenja, donošenju odluka na temelju činjenica te stalnom poboljšavanju.
 
 
Prema zahtjevima norme ISO 14001:2004 sustav smo  dokumentirali u traženom opsegu. Maksimalno smo vodili računa da dokumentacija bude racionalna i funkcionalna, a da se pri tome ne naruši normalno odvijanje naših glavnih procesa. S tom idejom smo i koncipirali ovaj Priručnik  koji je naš osnovni dokument sustava upravljanja zaštitom okoliša.
 
U okviru naše organizacije djeluju i odjel za veterinarsku inspekciju te laboratorij za pregled mesa na Trichinellu. Oba odjela imaju akreditirani sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima normi HRN EN ISO/IEC 17020 i  HRN EN ISO/IEC 17025.

Galerija slika