Povijest i razvoj tvrtke Vetam d.o.o.

Veterinarska ambulanta „Vetam“ d.o.o osnovana je 1994. godine kao specijalizirana ambulanta za male životinje. U svom sastavu imala je jednu ambulantu na lokaciji Biljska cesta 7,Osijek.

1998. godine dodjeljuju joj se javne ovlasti za obavljanje poslova iz članka 85. stavak 3. Zakona o veterinarstvu za epizootiološku jedinicu Bilje.

2003. godine dodjeljuju joj se javne ovlasti za epizootilošku jedinicu Osijek. Otvorene su još dvije područne ambulante i to u Bilju, na adresi Biljske satnije ZNG RH 11, te u Jagodnjaku na adresi Ive Lole Ribara 1.

U ožujku 2003. otvorena je stanica za DDD za obavljanje poslova dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije uporabom otrova I. i II. skupine otrova na adresi Biljska cesta 15, Osijek.

2004. godine Veterinarska ambulana „Vetam“ d.o.o se iz veterinarske ambulante preregistrirala u veterinarsku stanicu.
Iste godine dodjeljuju joj se i javne ovlasti za epizootilošku jedinicu Jagodnjak.

Veterinarska stanica „Vetam“ d.o.o trenutno ima zaposlena 29 djelatnika od toga 13 veterinara (11 ovlaštenih), 4 tehničara, 1 ekonomist, 9 djelatnika u DDD službi, 1 bolničar i 1 čistačica.