Prijava izgubljenih životinja

U Vetam infocentru moguće je prijaviti izgubljene životinje.

Procedura:

  • Otvara se profil sa svim podacima o vlasniku i o izgubljenoj životinji
  • Vlasnika se upućuje da nestanak životinje obavezno prijavi veterinarskoj ambulanti u kojoj je životinja cijepljena i čipirana, kao i da napravi plakate sa slikom izgubljene životinje i polijepi ih na području nestanka životinje
  • Vrši se pretraživanje na stranicama info centra Vetam- baza nađenih životinja
  • Životinja ostaje aktivna na stranicama info centra Vetam sve dok se ne pronađe