Prijava zlostavljane životinje

Vetam infocentar zaprima prijave o zlostavljanim životinjama.

Procedura:

  • otvara se profil sa svim podacima o zlostavljanoj životinji, mjestu zlostavljanja i svjedocima zlostavljanja
  • vrši se provjera  te se prikupljaju svi mogući dokazi koji bi se mogli koristiti u svrhu podnošenja kaznene ili prekršajne prijave (fotografiranje, razgovor sa svjedocima)
  • vrši se pregled prikupljenih dokaza, te se podnosi kaznena ili prekršajna prijava
  • obavještava se svjedok o poduzetim mjerama