Prijava ranjenih životinja

Ukoliko primjetite ranjenu životinju, u mogućnosti ste ju prijaviti u Vetam infocentar.

Procedura:

  • otvara se profil sa svim podacima o ranjenoj životinji, mjestu nesreće i nalazniku
  • upućuje se poziv najbližoj veterinarskoj ambulanti koja vrši prijevoz ranjenih životinja od mjesta nesreće do veterinarske ambulante


Protokol za prijavu ranjene životinje

Nakon pružanja prve pomoći i detaljnog pregleda vrši se procjena težine povreda od strane veterinara i pas se smješta u stacionar.