Prijava pronađenih životinja

U Vetam infocentru moguće je prijaviti pronađene životinje.

Procedura:

  • otvara se profil sa svim podacima o nalazniku i o nađenoj životinji
  • nalaznika se upućuje da ode u najbližu veterinarsku ambulantu na provjeru mikročipa te da slika nađenu životinju, kao i da polijepi plakate sa slikom, na području pronalaska životinje
  • ako je životinja čipirana obavještava se vlasnik, a ukoliko podaci o vlasniku nisu upisani u centralnu bazu podataka podatak o vlasniku traži se preko veterinarske stanice ili ambulante koja je mikročip kupila
  • vrši se pretraživanje na stranicama info centra Vetam - baza izgubljenih životinja
  • po isteku roka od 15 dana životinja ulazi u program udomljavanja i oglašava se na Internet stranicama