Životinje koje vlasnici poklanjaju

Česti je slučaj da vlasnici životinja neku žele pokloniti. U tom slučaju kontaktirajte Vetam infocentar.

Procedura:

  • otvara se profil sa svim podacima o vlasniku i o životinji koja se poklanja
  • postavlja se oglas sa slikom na Internet stranicama
  • životinja ostaje aktivna na Internet stranicama sve dok se ne udomi